Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ Voice over IP trong truyền thông đa phương tiện thời gian thực, triển khai và đánh giá chất lượng dịch vụ
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Truyền thông; Đa phương tiện; Công nghệ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan công nghệ VoIP trong truyền thông đa phương tiện thời gian thực. Nền tảng của hệ thống VoIP. Chất lượng dịch vụ (QoS). Thiết kế hệ thống VoIP
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13330
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105575.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105575-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 49,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.