Thông tin tài liệu


Title: Quản trị mạng phân tán
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Mạng máy tính; Quản trị
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nhiệm vụ của luận văn. Cơ sở lý thuyết về quản trị mạng. Các mô hình và giải pháp giám sát mạng hiện nay. Xây dựng mô hình quản trị mạng phân tán, cho mạng Campus trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cài đặt và thử nghiệm. Kết luận và hướng nghiên cứu của đề tài.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13346
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105592.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105592-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 35,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105592-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.