Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu
Authors: Hoàng Thị Liên Chi
Advisor: Nguyễn Thị Kim Anh
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Thiết kế
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất, các kỹ thuật khai phá dữ liệu. Ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13365
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105613.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105613-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 25,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105613-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 67,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.