Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thử nghiệm giải thuật nén ảnh tiên tiến (Advanced Image conding) trong truyền thông
Authors: Nguyễn Thị Hoa
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Nén ảnh; Chất lượng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về phương pháp nén ảnh, một số độ đo về chất lượng nén ảnh, phương pháp nén ảnh theo chuẩn JPEG, JPEG2000, H.264. Giới thiệu phương pháp nén ảnh tiên tiến. Thử nghiệm, cài đặt và đánh giá thuật toán nén ảnh tiên tiến.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13366
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105614.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105614-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105614-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 69,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.