Thông tin tài liệu


Title: Trích rút thông tin từ dữ liệu WEB cá nhân
Authors: Phan Đức Minh
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Web cá nhân; Website
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số khái niệm, các bước thực hiện, một số cách tiếp cận trong hệ thống trích rút thông tin. Các bài toán trong trích rút thông tin. Phân tích và thiết kế hệ thống. Cài đặt và đánh giá hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13367
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105615.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105615-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 16,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105615-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 74,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.