Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán di truyền song song giải bài toán VRP (Vehicle routing problem) với hạn chế thời gian
Authors: Nguyễn Việt Hân
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Thuật toán di truyền; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về VRP, các tiêu chuẩn phân loại, một số dạng chính của bài toán VRP. Bài toán VRP với hạn chế thời gian. Thuật toán di truyền, các phép toán chính của thuật toán di truyền, các mô hình song song. Thuật toán di truyền song song giải bài toán VRP với hạn chế thời gian. Hiện thực và đánh giá chương trình, hướng phát triển.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13370
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105618.pdf
    Restricted Access
  • Size : 971,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105618-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105618-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.