Thông tin tài liệu


Title: Quản lý quy trình nghiệp vụ dựa trên nền tảng công nghệ Workflow
Authors: Lê Đào Phương Ân
Advisor: Vũ Tuyết Trinh
Keywords: Công nghệ Workflow
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu khái niệm, hệ thống quản lý Worflow, mô hình tham chiếu của hệ thống Worflow. Giải pháp công nghệ Worflow. Xây dựng hệ thống thông tin điều hành hỗ trợ công tác quản lý nghiệp vụ hành chính tại trung tâm Internet Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13371
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105619.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105619-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 30,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105619-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 98,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.