Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tư vấn quyết định tài chính
Authors: Nguyễn Trung Kiên
Advisor: Nguyễn Thanh Thuỷ
Keywords: Hệ chuyên gia; Thị trường chứng khoán; Thiết kế; Đầu tư
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thị trường chứng khoán và bài toán ra quyết định đầu tư. Khái niệm, cấu trúc hệ chuyên gia. Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ các quyết định đầu tư chứng khoán.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13388
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105638.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105638-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 44,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.