Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước các sông, hồ trên địa bàn TP. Hà Nội theo mô hình chỉ số chất lượng nước (Water quality index - WQI)
Authors: Dương Đức Bình
Advisor: Lê Trình
Keywords: Nước; Chất lượng; Nghiên cứu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm thuỷ văn và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng nước các sông, hồ chính trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện trạng chất lượng nước các sông, hồ chính trên địa bàn TP Hà Nội. Phân vùng chất lượng nước và đánh giá khả năng sử dụng nguồn nước các sông, hồ chính trên địa bàn Hà Nội. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13417
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 234425.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.