Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng khí động học ô tô
Authors: Trần Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Ô tô; Mô phỏng; Khí động học
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát chung về khí động học ô tô. Các phương trình khí động học cơ bản. Xây dựng mô hình mô phỏng. Phân tích kết quả mô phỏng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13424
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 234432.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.