Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định bụi PM2,5 trong không khí tại thành phố Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Nghiêm Trung Dũng
Keywords: Ô nhiễm không khí; Bụi; Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bụi trong không khí, phương pháp quan trắc bụi và phân tích thành phần hóa-lý của chúng, mô hình tiếp nhận và hysplit. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nồng độ bụi, thành phần hóa học của bụi PM2,5, nguồn và mức độ đóng góp chung tới nồng độ bụi PM2,5.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13467
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312484.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312484-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 235,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.