Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống quản trị nội dung, áp dụng vào trung tâm giao dịch công nghệ thông tin Thành Phố Hà Nội
Authors: Trần Thế Anh
Advisor: Nguyễn Hữu Điển
Keywords: Công nghệ thông tin; Quản trị
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ quản trị nội dung; các chức năng dự kiến thử nghiệm và xây dựng kiến trúc hệ thống. Phân tích chi tiết các chức năng và triển khai thử nghiệm hệ thống đồng thời đưa ra phương án sử dụng, đánh giá hiệu quả chương trình. Đề xuất phương án nghiên cứu mở rộng chương trình theo nghiệp vụ và công nghệ.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Đảm bảo toán học cho máy tính
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13502
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104651.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104651-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 55,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105651-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 83,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.