Thông tin tài liệu


Title: Phân tích, dự báo nhu cầu năng lượng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đến năm 2015
Authors: Phạm Lê Hùng
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Điện năng; Phát triển kinh tế xã hội
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về nhu cầu của thị trường và dự báo nhu cầu; tình hình sử dụng điện năng và dự báo nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội đến năm 2010 - 2015.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1351
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000207949.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000207949-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 35,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.