Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu một số thuật toán khai phá luật kết hợp mờ
Authors: Đào Xuân Việt
Advisor: Bùi Công Cường
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Toán tin học; Hệ mờ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu các cơ sở của lý thuyết tập mờ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mở, cấu hình cơ bản và các thành phần của hệ mờ. Khai phá dữ liệu và ứng dụng khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu giao dịch; tiến hành cài đặt phần mềm khai phá luật kết hợp.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Toán tin ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13510
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104659.pdf
    Restricted Access
  • Size : 992,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104659-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 19,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104659-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 76,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.