Thông tin tài liệu


Title: Cảm biến sinh học trên cơ sở Composite Polyrrole và ống Nanocacbon ứng dụng xác định Gox và AND
Authors: Vũ Thị Hồng Ân
Advisor: Trần Đại Lâm
Keywords: Cảm biến sinh học; Composite
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về cảm biến sinh học, cảm biến GOx, cảm biến ADN; Polyme dẫn, Polypyrrole cacbonnanotube. Trình bày về tổng hợp điện lực và phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Hoá lý thuyết và Hoá Lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13522
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104683.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104683-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104683-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 66,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.