Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống điều khiển bền vững thích nghi cho chuyển động Robot
Authors: Nguyễn Ngọc Tùng
Advisor: Nguyễn Mạnh Tiến
Keywords: Hệ thống điều khiển; Robot; Chuyển động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Robot và điều khiển Robot. Các hệ thống điều khiển chuyển động. Xây dựng thuật toán hệ điều khiển thích nghi bền vững cho cơ cấu Robot, ứng dụng cho cơ cấu robot hai thanh nối, mô hình các khớp độc lập; mô phỏng trên máy tính.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13553
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104726.pdf
      Restricted Access
    • Size : 879,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.