Thông tin tài liệu


Title: Cải tiến công tác quản lý tên miền Internet Việt Nam
Authors: Lê Thị Phương Anh
Advisor: Phạm Thị Nhuận
Keywords: Internet; Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Internet và các mô hình quản lý tên miền. Phân tích thực trạng công tác quản lý tên miền tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp quản lý tên miền .vn theo mô hình cơ quan quản lý nhà nước - nhà đăng ký.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13575
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105749.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.