Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại. Ứng dụng vào Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Tài sản; Định giá
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tài sản bảo đảm (TSBĐ) và hoạt động định giá TSBĐ tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng hoạt động định giá TSBĐ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế. Giải pháp hoàn thiện hoạt động định giá TSBĐ tại VIB.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13584
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105764.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105764-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 80,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105764-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.