Thông tin tài liệu


Title: Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam giai đoạn 2009-2015
Authors: Bành Thị Hồng Lan
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Điện năng; Dự báo; Tiêu thụ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về dự báo. Phân tích nhu cầu điện năng của Việt Nam giai đoạn 1990-2008. Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam giai đoạn 2009-2015.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13603
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105793.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105793-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105793-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.