Thông tin tài liệu


Title: Dự báo nhu cầu và giải pháp thoả mãn nhu cầu điện năng tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2006 -2010 có xét đến năm 2020
Authors: Ngô Văn Lý
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Điện năng; Nhu cầu
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở phương pháp luận về dự báo nhu cầu điện năng; phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng; dự báo nhu cầu và đề xuất các giải pháp đáp ứng nhu cầu điện năng tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2006 - 2010 có xét đến năm 2020.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13790
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207739.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207739-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 14,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207739-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.