Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện của Công ty Điện lực TP. HCM trong giai đoạn 2006-2010
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Điện năng; Kinh doanh
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở phương pháp luận về hiệu quả kinh doanh; phân tích hiệu quả và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Điện lực TP. HCM từ nay - năm 2010. Kiến nghị đưa ra: sớm ban hành các Nghị định, thong tư hướng dẫn quy đinh liên quan đến các hoạt động điện lực, sớm hoàn thiện chương trình và hoàn thiện các tiện ích của hệ thống CMIS để hỗ trợ cho người sử dụng.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13799
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207751-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207751-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.