Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và dự báo nhu cầu của thị trường về năng lượng điện Việt Nam đến năm 2015
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hà
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Điện năng; Tiêu thụ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về nhu cầu của thị trường và dự báo nhu cầu; thực trạng đáp ứng và thực trạng và dự báo nhu cầu của thị trường về năng lượng điện ở Việt Nam đến năm 2015
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13808
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207760.pdf
    Restricted Access
  • Size : 762,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207760-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 46,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.