Thông tin tài liệu


Title: Nhu cầu và chính sách nhân lực cho mục tiêu và chủ trương phát triển của điện lực Vĩnh Phúc đến năm 2010
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Nhân lực; Chính sách
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về nhu cầu và chính sách nhân lực cho hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường; thực trạng chất lượng và nhu cầu, chính sách nhân lực cho mục tiêu và chủ trương phát triển của điện lực Vĩnh Phúc đến năm 2010.
Description: Luận văn - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13810
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 207762.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.