Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý cấp nước sinh hoạt nông thôn tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Nước sinh hoạt; Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý cấp nước sạch nông thôn. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13871
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312668.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312668-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.