Thông tin tài liệu


Title: Giám sát và quản lý hệ thống mạng doanh nghiệp với giải pháp mã nguồn mở
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Trần Hoàng Hải
Keywords: Hệ thống mạng; Mã nguồn mở
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết giám sát mạng. Hệ thống giám sát mạng. Mô hình phần mềm quản trị mạng mã nguồn mở Zabbix. Xây dựng và giám sát hệ thống mạng với Zabbix.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13925
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312603.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312603-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 300,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.