Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Ngọc;  Advisor : Phạm Hồng; Ngô Chí Trung (2008)

 • Tổng quan về vấn đề vệ sinh trang phục và sự trao đổi nhiệt, ẩm trong hệ thống cơ thể người- quần áo- môi trường, truyền nhiệt và truyền ẩm qua quần áo, ảnh hưởng của tính chất vật lý và cấu trúc quần áo đến sự truyền nhiệt, truyền ẩm qua quần áo, nêu các mô hình tỏa nhiệt đã được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá đặc trưng truyền nhiệt của vải và quần áo. Nghiên cứu : Mô phỏ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lệ;  Advisor : Ngô Chí Trung; Lê Hữu Chiến (2008)

 • Tổng quan về nhăn đường may. Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đánh giá độ nhăn và xác định các thông số hình học của đường may đơn 301. Xác định ảnh hưởng của các thông số vải dệt thoi nhẹ tới nhăn đường may 301. Thiết lập hệ thống dự báo độ nhăn đường may đơn 301 dựa trên các thông số cấu trúc và đặc trưng cơ học của vải dệt thoi nhẹ.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thanh Thảo;  Advisor : Trần Nhật Chương; Cao Hữu Trượng (2005)

 • Nghiên cứu một số đặc trưng cơ học của vải chống thấm sản xuất tại Việt nam như : đặc trưng cơ học kéo, giãn, xé, chống thấm, thoáng khí và các thông số vật lý của vải. Nghiên cứu biến dạng rão và rão ngược của vải tráng phủ chống thấm tại Việt nam