Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lưu Thị Tho;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh; Nguyễn Văn Thông (2016)

 • Tổng quan về chitosan, ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ trong công nghiệp dệt, các phương pháp hoàn tất kháng khuẩn cho vải bông bằng chitosan...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và tách các phân đoạn của chitosan sau chiếu xạ. Nghiên cứu sử dụng chitosan công nghiệp Việt Nam và các chế phẩm chitosan sau chiếu xạ từ chúng trong xử lý kháng khuẩn cho vải bông,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Ngọc Quyên;  Advisor : Trần Bích Hoàn; Huỳnh Văn Trí (2015)

 • Tổng quan phương pháp đo, phương pháp đo gián tiếp kích thước cơ thể sử dụng kỹ thuật ảnh 2D, hệ thống cỡ số quần áo. Nêu các phương pháp nghiên cứu, kết quả thiết lập hệ thống đo gián tiếp sử dụng kỹ thuật ảnh 2D; đánh giá hệ thống đo gián tiếp sử dụng kỹ thuật ảnh 2D. Ứng dụng hệ thống đo gián tiếp 2D trong xây dựng hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên, đánh giá hệ thốn...

 • -


 • Authors : Đào Thị Chinh Thùy;  Advisor : Chu Diệu Hương; Nathelie Sintes-Zydowicz (2018)

 • Tổng quan vi nang và ứng dụng vi nang trong ngành dệt may, các phương pháp tạo vi nang, vậtl iệu dệt nền, công nghệ đưa vi nang lên vải. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tạo vi nang, ảnh hưởng của chế độ sấy tới hình thái vi nang trên vải sau hoàn tất, kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thong số cấu trúc vải dệt kim interlock và điều kiện sử dụng tới các đặc&#x...

 • -


 • Authors : Lưu Hoàng;  Advisor : Ngô Chí Trung (2018)

 • Nêu các phương pháp thiết kế quần áo, phương pháp xác định dữ liệu cơ thể người và quần áo trong thiết kế quần áo 3 chiều, phương pháp mô phỏng trong thiết kế 3 chiều, một số phần mềm ứng dụng trong thiết kế quần áo 3 chiều. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dữ liệu phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều, lưới bề mặt cơ thể người và lưới quần áo trong không gian 3 chiều,&#x...