Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Thanh Thảo;  Advisor : Trần Nhật Chương; Cao Hữu Trượng (2005)

  • Nghiên cứu một số đặc trưng cơ học của vải chống thấm sản xuất tại Việt nam như : đặc trưng cơ học kéo, giãn, xé, chống thấm, thoáng khí và các thông số vật lý của vải. Nghiên cứu biến dạng rão và rão ngược của vải tráng phủ chống thấm tại Việt nam