Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lưu Thị Tho;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh; Nguyễn Văn Thông (2016)

  • Tổng quan về chitosan, ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ trong công nghiệp dệt, các phương pháp hoàn tất kháng khuẩn cho vải bông bằng chitosan...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và tách các phân đoạn của chitosan sau chiếu xạ. Nghiên cứu sử dụng chitosan công nghiệp Việt Nam và các chế phẩm chitosan sau chiếu xạ từ chúng trong xử lý kháng khuẩn cho vải bông,...