Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Lưu Hoàng;  Advisor : Ngô Chí Trung (2018)

  • Nêu các phương pháp thiết kế quần áo, phương pháp xác định dữ liệu cơ thể người và quần áo trong thiết kế quần áo 3 chiều, phương pháp mô phỏng trong thiết kế 3 chiều, một số phần mềm ứng dụng trong thiết kế quần áo 3 chiều. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dữ liệu phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều, lưới bề mặt cơ thể người và lưới quần áo trong không gian 3 chiều,&#x...