Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển giao thông đô thị - một tiếp cận tối ưu
Authors: Phan Nguyễn Bá Thắng
Advisor: Nguyễn Quang Thuận
Keywords: Giao thông đô thị; Xe buýt BRT
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lập lịch cho tuyến xe buýt nhanh BRT, giải thuật di truyền NSGA-II, ứng dụng tối ưu đa mục tiêu cho tuyến BRT Yên Nghĩa - Kim Mã.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14000
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312697.pdf
    Restricted Access
  • Size : 607,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312697-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.