Thông tin tài liệu


Title: Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian
Authors: Đỗ Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn Xuân Thảo
Keywords: Tích phân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thang thời gian. Phép tính vi phân và tích phân trên thang thời gian. Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14003
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312732.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312732-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 261,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.