Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều
Authors: Lưu Hoàng
Advisor: Ngô Chí Trung
Keywords: Trang phục
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các phương pháp thiết kế quần áo, phương pháp xác định dữ liệu cơ thể người và quần áo trong thiết kế quần áo 3 chiều, phương pháp mô phỏng trong thiết kế 3 chiều, một số phần mềm ứng dụng trong thiết kế quần áo 3 chiều. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dữ liệu phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều, lưới bề mặt cơ thể người và lưới quần áo trong không gian 3 chiều, phương pháp thiết kế quần áo ứng dụng mô phỏng 3 chiều, ứng dụng phương pháp thiết kế mới để thiết kế mẫu sản phẩm áo liền váy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14047
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277392.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277392-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 877,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.