Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hoạt tính và cơ chế kháng khuẩn của tinh dầu màng tang (Litsea cubeba) đối với vi khuẩn gây bệnh và khả năng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản =
Other Titles: Antibacterial activity and mechanism of action of may chang (Litsea cubeba) essential oil against pathogenic bacteria and its potential application in aquaculture
Authors: Nguyễn Hải Vân
Advisor: Chu Kỳ Sơn
Sarter Samira
Keywords: Thủy sản; Cây màng tang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tinh dầu-sản phẩm nguồn gốc thực vật thay thế kháng sinh; thủy sản Việt Nam; tiềm năng của việc sử dụng chất chiết thực vật trong thủy sản. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sàng lọc để chọn lựa 01 tinh dầu, sự đa dạng về thành phần hóa học và khả năng kháng khuẩn của tinh dầu màng tang L.cubeba, tác dụng tương tác của TD quả màng tang L.cubeba các chất kháng khuẩn đối với vi khuẩn gây bệnh thủy sản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14059
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277378.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277378-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.