Thông tin tài liệu


Title: Anten kích thước nhỏ sử dụng vật liệu cấu trúc đặc biệt DGS kép, DS-EBG và CRLH-CPW ứng dụng trong các thiết bị đầu cuối di động
Authors: Dương Thị Thanh Tú
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Anten
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về anten cho thiết bị đầu cuối di động. Anten sử dụng cấu trúc DGS kép. Anten đa băng kích thước nhỏ sử dụng cấu trúc CRLH-CPW.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14060
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277413.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277413-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,9 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.