Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng động lực phân tử các cấu trúc và các vật liệu nano bán dẫn thấp chiều
Authors: Lê Thị Hồng Liên
Advisor: Vũ Ngọc Tước
Keywords: Vật liệu bán dẫn; Vật liệu nano
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các vật liệu và các cấu trúc nano bán dẫn thấp chiều. Nghiên cứu các cấu trúc bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phiếm hàm mật độ kết hợp gần đúng liên kết chặt. Nghiên cứu tính chất từ DO của các dây nano có tạp chất hay khuyết tật.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Vật lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14086
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277127.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277127-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.