Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu qui trình phần lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.:FR.) Pers.) và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh học
Authors: Cồ Thị Thùy Vân
Advisor: Lê Mai Hương
Trần Liên Hà
Keywords: Nấm dược liệu; Nhân giống; Chiết xuất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tình hình nghiên cứu sản xuất và sử dụng nấm dược liệu, nấm đầu khỉ Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tuyển chọn, phân lập lại giống nấm đầu khỉ H.erinaceus; nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm đầu khỉ dạng dịch thể; kết quả tách chiết và thử hoạt tính sinh học của polysaccaride từ nấm đầu khỉ.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14091
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277132.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277132-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 875,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.