Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các tính chất điện tử, quang học và truyền dẫn của vật liệu graphene hướng tới các ứng dụng điện tử và quang điện tử
Authors: Lê Hoàng Anh
Advisor: Đỗ Vân Nam
Nguyễn Đức Chiến
Keywords: Vật liệu; Quang điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về graphene, ứng dụng của graphene trong các ứng dụng điện tử và quang điện tử. Cấu trúc điện tử và tính chất quang của siêu mạng graphene. Sự truyền dẫn điện tử qua bề mặt tiếp xúc kim loại graphene. Mô phỏng linh kiện GFETs.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14093
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277134.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277134-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.