Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo gián tiếp 2D và xây dựng hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên phục vụ ngành may
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Advisor: Trần Bích Hoàn
Huỳnh Văn Trí
Keywords: Quần áo; Thiết bị đo; Kích thước
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan phương pháp đo, phương pháp đo gián tiếp kích thước cơ thể sử dụng kỹ thuật ảnh 2D, hệ thống cỡ số quần áo. Nêu các phương pháp nghiên cứu, kết quả thiết lập hệ thống đo gián tiếp sử dụng kỹ thuật ảnh 2D; đánh giá hệ thống đo gián tiếp sử dụng kỹ thuật ảnh 2D. Ứng dụng hệ thống đo gián tiếp 2D trong xây dựng hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên, đánh giá hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Công nghệ dệt, may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14096
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277138.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277138-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 749,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.