Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng
Authors: Nguyễn Ngọc Thịnh
Advisor: Trần Đại Lâm
Vũ Đình Hoàng
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Đặc trưng; Cấu trúc
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu nano, chitosan, hạt nano sắt từ (Fe3O4), hệ dẫn truyền thuốc, cảm biến sinh học, vật liệu nano ứng dụng trong hấp phụ kim loại nặng. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Tổng hợp đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano trên nền chitosan, nền polyme dẫn. Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano trên nền chitosan, polyanilin và polypyrrol.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14100
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277142.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277142-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.