Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hóa của vật liệu oxit mangan có chứa kim loại chuyển tiếp Fe, Co, Ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Advisor: Mai Thanh Tùng
Keywords: Mangan; Điện hóa; Đặc tính
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về siêu tụ, vật liệu oxit mangan dùng cho siêu tụ. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu vật liệu oxit hỗn hợp Mn1-xMeOz(Me=Fe, Co, Ni) tổng hợp theo phương pháp điện hóa, theo phương pháp sol-gel,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14121
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277163.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277163-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.