Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tạo hình bề mặt tự do cấu trúc elip lõm khi gia công trên máy phay CNC
Authors: Trần Mạnh Hà
Advisor: Bành Tiến Long
Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Máy phay; Gia công
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bề mặt tự do và nghiên cứu về tạo hình bề mặt tự do trên máy phay CNC. Cơ sở lý thuyết về động lực học và mòn dụng cụ trong quá trình phay bề mặt tự do. Nghiên cứu thực nghiệm xác định mối quan hệ giữa thông số công nghệ với tốc độ biến đổi lực cắt trung bình và mòn dao khi tạo hình bề mặt lõi khuôn cánh quạt có dạng elip lõm,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14122
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277164.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8.44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277164-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1.05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.