Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều chế SiO2 kích thước nanomet từ chất thải H2SiF6 phát sinh trong quá trình chế biến quặng apatit Việt Nam
Authors: Dương Mạnh Tiến
Advisor: La Văn Bình
Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Quặng apatit; Chất thải; Chế biến
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về silica, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, các phương pháp xử lý H2SiF6. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu quá trình kết tủa SiO2.xH2O từ H2SiF6, nghiên cứu quá trình giá hóa kết tủa SiO2 và các yếu tố ảnh hưởng, ...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14129
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277171.pdf
    Restricted Access
  • Size : 42,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277171-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 14,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.