Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Điện lực Thái Bình
Authors: Nguyễn Thế Vịnh
Advisor: Phan Văn Thuận
Keywords: Nhân lực; Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhân lực. Thực trạng quản lý nhân lực tại Điện lực Thái Bình. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Điện lực Thái Bình.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14173
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105693.pdf
      Restricted Access
    • Size : 894,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.