Thông tin tài liệu


Title: Phân tích dự báo nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020
Authors: Trần Đình Thảo
Advisor: Nguyễn Hữu Đạt
Keywords: Điện năng; Nhu cầu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về dự báo nhu cầu thị trường. Cơ sở lý luận về dự báo nhu cầu thị trường. Tình hình đáp ứng nhu cầu và dự báo năng lượng ở Việt Nam trong thời gian qua.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14179
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105700.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.