Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền Bắc
Authors: Nguyễn Khải Hoàn
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Kinh doanh; Sản xuất; Kế hoạch
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền Bắc. Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền Bắc.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14202
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105727.pdf
      Restricted Access
    • Size : 923,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.