Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần may Sông Hồng
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Tài chính doanh nghiệp; Hoạt động; Giải pháp
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần may sông Hồng. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần may sông Hồng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14214
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105745.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105745-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 24,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105745-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.