Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại Nhà máy đạm Phú Mỹ
Authors: Phạm Đình Thủy
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Cán bộ quản lý; Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích tình hình chất lượng độingũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ trong thời gian tới.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1422
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255074.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255074.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 118,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.