Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cài của ION Li+ vào mạng LiNixMn2-x O4 Spinel
Authors: Nguyễn Ngọc Hưng
Advisor: Trần Trung
Keywords: Vật liệu Spinel
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng hợp và nghiên cứu mối quan hệ giữa quá trình điện cực và các trạng thái hoạt động của điện cực Cathode dùng trong các Pin chế tạo từ Spinel LiNixMn2-xO4.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ Hoá Học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14348
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223798.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.