Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng vi cấu trúc và một số tính chất vật lý của hệ Al2O3, GeO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình
Authors: Lê Thế Vinh
Advisor: Phạm Ngọc Nguyên
Nguyễn Khắc Hùng
Keywords: oxit; Al2O3
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu về oxit Al2O3 và GeO2 ở các trạng thái lỏng và trạng thái rắn vô định hình: Các đặc trưng vi cấu trúc truyền thống như số phối trí, hàm phân bố xuyên tâm, Phân bố góc. Các đặc trưng lỗ trống, mối quan hệ, vai trò và sự ảnh hưởng của lỗ trống đến cơ chế khuyếch tán, tính đa thù hình. Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến các tính chất vật lý khác.
Description: Luận án Tiến sỹ vật lý - Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14357
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105108.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 2,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.